Waarom

Waarom is een goede tekst zo belangrijk? Een tekst moet de aandacht grijpen en vasthouden. Dat stelt verschillende eisen aan een tekst, afhankelijk van het medium waarin die verspreid wordt.

Voorop staat begrijpelijkheid. Een tekst die bedoeld is om te informeren, maar die zoveel vragen oproept dat de lezer niet eens de moeite neemt hem uit te lezen, schiet zijn doel duidelijk voorbij. Jij bent de kenner van je product en dienst. Veel eigenschappen en argumenten zijn voor jou vanzelfsprekend. Voor de lezer niet. Je zult ze moeten benoemen en verklaren, ook al lijkt dat overdaad.

Voor een aantal lezers is dat misschien zo, maar een lezer die informatie zoekt en die niet vindt gaat naar een volgende informatiebron – lees ‘leverancier’.

PuntNet kan je helpen.

Schuiven naar boven